MKB-Nederland wil aanpak tekort technisch personeel

Meer studenten in techniek moet ondersnemersklimaat verbeteren

10 september 2012

De instroom van studenten in het technisch onderwijs moet omhoog. Daarover spraken Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland en minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De instroom van leerlingen in het technisch onderwijs van het vmbo is momenteel te laag. Niet gunstig, want over een aantal jaar gaat de economie merken als er te weinig technisch geschoold personeel is. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland bezocht Marja van Bijsterveldt op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om over deze situatie te spreken. 

Behoefte aan technisch personeel 

Hans Biesheuvel: "Technisch Onderwijs is in Nederland belangrijk voor de economie. Veel bedrijven en branches hebben mensen nodig in de techniek de komende jaren. Maar de instroom van leerlingen in het technisch onderwijs van het vmbo is momenteel heel laag, dus we moeten eraan werken dat het imago van het vmbo verbeterd wordt. De economie heeft er behoefte aan en bedrijven hebben er behoefte aan."

Publiek en privaat 

De baanzekerheid in de techniek wordt steeds hoger. Naar verwachting komt de economie de komende jaren honderduizend tot tweehonderduizend mensen tekort in de techniek. Om onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar aan te laten sluiten, is het van belang dat MKB-Nederland en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goed samenwerken. Biesheuvel: "Het bedrijfsleven moet goed aangeven waar de komende jaren precies behoefte aan is en het onderwijs moet zo ingericht worden, dat afgestudeerde leerlingen direct aan een baan kunnen komen. Dat noemen we publiek en privaat goed samen werken.

Aan de slag

Nu is het zaak dat een stijging van het aantal studenten gerealiseerd gaat worden, maar hoe snel gaat dat gebeuren? "Liever vandaag dan morgen", vindt Biesheuvel. We stropen de mouwen op en gaan aan de slag, want we hebben geen tijd te verliezen. Belangrijk is dat de minister en ik op dezelfde lijn zitten en dat is heel goed voor een goede samenwerking."

Jeugdwerkloosheid

In het kader van betere instroom van leerlingen in het bedrijfsleven, pakken VNO-NCW en MKB-Nederland je jeugdwerkloosheid aan. Lees hierover meer in het artikel 'Meer stage- en leerplekken nodig'.