92 procent van de ondernemers spreekt personeel met ongezonde leefstijl aan

Hoe maak je de leefstijl van je medewerkers bespreekbaar?

14 december 2012

Drie op de vijf ondernemers vindt dat hij zich met een ongezonde levensstijl van een medewerker mag bemoeien, ook als die geen aantoonbare invloed op de werkprestaties heeft. Lijdt het werk wél onder factoren als roken, alcohol of ongezond eten, dan vindt 92 procent het gerechtvaardigd een medewerker daar op aan te spreken.

Whitepaper 'Gezond personeel levert je geld op!'

Dat blijkt uit een enquête van MKB-Nederland onder tweeduizend ondernemers. Werkgevers voelen een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid van hun medewerkers, zo blijkt uit de ElkeDagBeter.nu-enquête. Slechts acht procent vindt dat hij of zij zich geheel niet met een slechte levensstijl mag bemoeien. Wanneer verkeerde leefgewoonten geen aantoonbare invloed hebben op de prestaties, dan zijn werkgevers iets terughoudender. Van de ondervraagde ondernemers zegt 62 procent dat hij of zij zich dan met de ongezonde leefstijl van zijn medewerkers mag bemoeien.

Krapte door vergrijzing

Slechte leefgewoonten zoals roken, te veel alcohol drinken of ongezond eten kunnen prestaties van werknemers op korte en lange termijn ernstig beïnvloeden. MKB-Nederland is de campagne ElkeDagBeter.nu gestart om werkgevers bewust te maken van het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Door onder andere vergrijzing ontstaat komende jaren grote krapte op de arbeidsmarkt.

“Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van goede werknemers is het van groot belang dat werkgevers hun werknemers langer en gezonder inzetten”, zegt Louis Peters van MKB-Nederland. “Scholing, mobiliteit, maar ook gezondheid, spelen daarbij een belangrijke rol. Wie bijvoorbeeld tien werknemers helpt te stoppen met roken, verdient één fte.”

Slaapproblemen

Ondernemers werden ook ondervraagd over hun eigen gezondheid. Uit de ElkeDagBeter.nu-enquête blijkt dat ongeveer de helft van de ondernemers soms tot vaak last heeft van slaapproblemen. Moeite met in slaap komen wordt vaak wel als probleem herkend, maar bijvoorbeeld moeite met uitslapen niet. Ruim een kwart van de ondernemers drinkt zes tot tien koppen koffie per dag, vijf procent drinkt er op een dag meer dan tien. Bijna zestig procent heeft soms moeite om bij thuiskomst belangstelling op te brengen voor andere mensen. Ruim vijftien procent heeft dat vaak of altijd.