Steeds meer 55-plussers aan het werk

Ook in de toekomst werken meer ouderen

19 augustus 2013

In de laatste twintig jaar is het aandeel 55-plussers dat nog werkt meer dan verdubbeld. Dat is een ontwikkeling die ook de komende jaren nog door zal gaan. Ouderen werken vaker door omdat zij hoger zijn opgeleid en omdat het overheidsbeleid is veranderd. Ook werken vrouwen meer.

Regelingen en kortingen voor je personeel, het kán!

In dit artikel

Dat blijkt uit het UWV Kennisverslag 2013, dat donderdag werd gepresenteerd.

De arbeidsparticipatie van ouderen is terug op het niveau van de jaren 60. In de twee decennia daarna halveerde hun arbeidsparticipatie omdat de overheid erop was gericht hen vervroegd te laten uittreden. In 1970 werkte  meer dan de helft van de 55-plussers, in 1990 was dat nog maar een kwart. Nu werkt weer 53 procent: 65 procent van de mannen en 42 procent van de vrouwen.

Voordelen

Het in dienst nemen van 55-plussers heeft diverse voordelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zij vaak erg trouwe werknemers zijn.

Andere voordelen van het in dienst nemen van 55-plussers:

  • Ze zijn loyaal

  • Ze beschikken over veel kennis

  • Ze brengen diversiteit binnen je bedrijf

  • Ze zorgen voor korting op je premie

  • Ze hebben meestal een goede werk-privébalans

Nadelen

Nadelen zijn dat ouderen vaak minder goed zijn opgeleid dan jongere werknemers, dat zij minder productief kunnen zijn en niet zo goed op de hoogte zijn van technische ontwikkelingen. Met bij- of omscholingscursussen zijn deze nadelen meestal op te heffen.

Auteur

Marlou Visser