UWV en MKB-Nederland in actie voor werkzoekende 50-plusser

Open voor kansen, open voor 50-plus

02 juli 2014

UWV en MKB-Nederland gaan gezamenlijk campagne voeren om de kansen op een baan voor oudere werkzoekenden te vergroten. De organisaties vragen werkgevers om 50-plussers uit te nodigen voor netwerk- en sollicitatiegesprekken. De campagne ‘Open voor kansen, open voor 50-plus’ start maandag 30 juni op radio en internet en met bijeenkomsten in het land.

Regelingen en kortingen voor je personeel, het kán!

Het aantal werkzoekende 50-plussers met een WW-uitkering stijgt nog altijd. Op dit moment hebben ruim 188.000 50-plussers een werkloosheidsuitkering, bijna een kwart meer dan een jaar geleden. UWV verwacht dat dit aantal dit jaar en volgend jaar ondanks de aantrekkende economie nog verder zal toenemen.

Handen ineen

Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de positie van oudere werkzoekenden te verbeteren. Om dit beleid kracht bij te zetten slaan MKB-Nederland en UWV nu de handen ineen.

"Veel werkzoekende 50-plussers staan lang langs de kant omdat ze gewoonweg de kans niet krijgen om zichzelf te presenteren in een gesprek", vertelt Bruno Bruins, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. ‘Jarenlange ervaring en kennis blijft zo ongebruikt. Met de campagne vragen we werkgevers juist open te staan voor deze werknemers. Onze boodschap aan werkgevers luidt: "De juiste man of vrouw op de juiste plek; dat kan heel goed een 50-plusser zijn".

Achterban mobiliseren

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland gaat de achterban mobiliseren om in elke sollicitatieprocedure ten minste één 50-plusser mee te nemen. Heeft een werkgever geen vacature, dan wordt gevraagd om met een oudere werkzoekende een netwerkgesprek te voeren.

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland: "Het klinkt misschien tegenstrijdig, om in deze lastige economische tijd deze oproep te doen, maar er is reden toe: vakmanschap en ervaring gaan steeds zwaarder wegen. En daarover beschikken juist 50-plussers. MKB-Nederland wil graag een extra stap doen om deze groep een goede kans te geven."

Actiesite

Met spotjes op de radio, banners en advertenties worden werkgevers opgeroepen om zich aan te sluiten en uit te spreken dat zij ‘Open staan voor 50-plus’. Dat kunnen zij doen door op de speciaal ingerichte actiesite, www.openvoor50plus.nl, aan te geven dat zij bij een vacature ook een 50-plusser meenemen in de procedure of een netwerkgesprek willen voeren met een 50-plusser. Op deze website wordt ook uitgelegd wat de financiële voordelen zijn van het aannemen van een 50-plusser.

Ambassadeurs

Verschillende werkgevers, onder anderen Hans-Jaap Eijerkamp van de gelijknamige woonwinkels en Caroline Kortooms, directeur van attractiepark Toverland, zetten zich als ambassadeur in voor de campagne.

Eijerkamp: "50-plussers zijn voor mij als werkgever interessant omdat zij over veel (levens)ervaring en kennis beschikken. Onze ervaring is dat deze groep over het algemeen meer focus heeft dan jonge mensen en zeer gemotiveerd is." De oproep van Eijerkamp is dan ook: "Praat met 50-plussers en zie hoeveel ambitie, ervaring en rust je met zo iemand in je bedrijf haalt!"