Mag je de privé-mail van een werknemer onderzoeken?

Column advocaat Maarten Menger
Werknemers gebruiken de laptop die ze het bedrijf hebben gekregen vaak ook privé. Betekent dat dat je dan ook de privé-mail mag onderzoeken van een werknemer die je van wangedrag verdenkt? De rechter doet uitspraak.
Communiceren met je personeel?
Klik hier
Download het whitepaper
Lees verder
Meer over ontslagredenen?
Klik hier
Download het whitepaper ontslag!
Lees verder

De zaak

Een ‘export director’ die sinds 2007 bij een groothandel in horloges werkt, geeft zijn werkgever op 12 maart 2014 te kennen dat hij in dienst wil treden bij een concurrent in het buitenland. 

De werkgever vertrouwt de werknemer niet meer en vraagt hem zijn laptop in te leveren voor een software-update. Hij onderzoekt de privé-mail van zijn werknemer en ontdekt dan dat die vertrouwelijke bedrijfsinformatie aan de nieuwe werkgever heeft doorgespeeld. De werknemer wordt vervolgens op staande voet ontslagen, onder meer omdat het geheimhoudingsbeding is overtreden.

De werknemer is het niet eens met het ontslag en stapt naar de kantonrechter. Hij eist onder meer betaling van achterstallig loon, een schadevergoeding omdat hij onterecht is ontslagen, en een schadevergoeding omdat de werkgever onrechtmatig zijn privé-mail heeft gelezen.

De werkgever verweert zich hiertegen. Hij stelt dat er voldoende reden was om de e-mail te lezen en dat het ontslag op staande voet terecht was: de werknemer heeft vertrouwelijke bedrijfsinformatie aan een concurrent verstrekt, en overtrad daarmee onder meer het eerder genoemde geheimhoudingsbeding.

Het vonnis

De kantonrechter is het ermee eens dat de werkgever de privé-mail niet had mogen lezen omdat er op dat moment onvoldoende aanleiding was om te veronderstellen dat de werknemer zich schuldig maakte aan wangedrag. De e-mails zijn dus onrechtmatig verkregen en de werknemer krijgt daarvoor een schadevergoeding van € 7.500,-.

Verder stelt de rechter dat de e-mails, ook al zijn ze onrechtmatig verkregen, wel als bewijs voor het wangedrag mogen worden gebruikt. Onrechtmatig bewijs mag namelijk in beginsel in een civiele procedure worden gebruikt, tenzij er sprake is van “zeer bijzondere omstandigheden”. Wat die omstandigheden precies zijn, wordt echter niet uitgelegd.

Op basis van de e-mails oordeelt de kantonrechter dat het ontslag op staande voet terecht is. De werknemer ontvangt daar dus ook geen schadevergoeding voor. Wel moet de werkgever het loon tot aan het ontslag op staande voet doorbetalen.

Conclusie

Dit vonnis geeft aan dat onrechtmatig verkregen bewijs in een civiele procedure vrijwel altijd kan worden gebruikt. Zelfs privé-mails van een werknemer die onder valse voorwendselen zijn verkregen, mogen voor de bewijsvoering worden gebruikt. Ook als er geen goede reden was om die mails te onderzoeken. Wel kan een werknemer aanspraak maken op schadevergoeding indien de werkgever onrechtmatig privé-mails ontfutselt. Werknemers moeten dus goed oppassen wat ze met hun laptop doen!

Bron: rechtspraak.nl, kantonrechter te Amsterdam, 12 mei 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2751


Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten