Leergang MKB arbeidsvoorwaarden

Tiende editie

09 maart 2015

In de Leergang MKB arbeidsvoorwaarden komen alle aspecten van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming aan bod. De psychologie van het onderhandelen en de vraag hoe met belangenconflicten en meningsverschillen wordt omgegaan, maken – naast inhoudelijke verdieping - onderdeel uit van het programma.

Whitepaper Haal meer uit mvo

De leergang is ontwikkeld door MKB-Arbeidsvoorwaarden van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland in samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, verbonden aan Universiteit van Amsterdam.

In zes bijeenkomsten geven aansprekende gastdocenten hun kijk op een aspect van collectieve arbeidsvoorwaarden, toegespitst op de belangen van het midden- en kleinbedrijf. Denk maar aan de noodzaak tot gezond langer doorwerken, pensioen in de cao, én innovatie van het instrument cao.

Elk van de zes bijeenkomsten bestaat uit twee delen met daartussen een maaltijd. Je krijgt gelegenheid voor uitwisseling met de gastdocenten en met je collega deelnemers. Tijdens de leergang is gelegenheid voor het bespreken van praktijksituaties. De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

In 2015 vinden de zes bijeenkomsten plaats op donderdag 5 maart, 26 maart, 9 april, 23 april, 21 mei en 4 juni. De bijeenkomsten starten om 14.30 uur en zijn om 20.00 uur afgelopen. De laatste bijeenkomst op 4 juni start om 13.30 uur en eindigt om 18.30 uur, na de maaltijd. De bijeenkomsten vinden plaats bij MKB-Nederland (Malietoren), Bezuidenhoutseweg 12 te Den Haag.

Er kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen. Aanmelden kan alleen voor de gehele leergang. Op verzoek kunnen maximaal twee personen van dezelfde organisatie op één aanmelding deelnemen. Vermeld dit bij je aanmelding.

Je kunt je tot 19 februari 2015 hier aanmelden of kijken voor meer informatie.

De kosten voor deelname bedragen voor leden van MKB-Nederland 2.100 euro per deelnemer. Voor niet-leden van MKB-Nederland bedragen de kosten 2.900, euro per deelnemer. Voor een tweede deelnemer van dezelfde organisatie ontvang je korting en bedraagt de deelname voor leden van MKB-Nederland 1.600 euro en voor niet-leden 2.200 euro. Deze bedragen zijn exclusief btw. 

Auteur

Romy Donk