Columns

Personeels desk

Zet je medewerkers in de etalage

Personeels desk

Column Robert Arnoldy| Het gezicht van je zaak

Je ziet het vaak genoeg. Klanten richten zich op dat vaste gezicht in de winkel, meestal de eigenaar. Dat is een afhankelijke en kwetsbare situatie en niet erg motiverend voor je verkopend p

22 februari 2017

Deze herfst weer leuke ‘beslismomentjes’!

Personeels desk

Column Ernst Verrijk | Earnest

“Ik wens je veel personeel.” Die oude verwensing is weer erg actueel dit najaar. Er valt namelijk weer wat te beslissen voor werkgevers. En dat gaat vanzelfsprekend niet over de eenvoudigste

07 oktober 2016

Concurrentiebeding sinds invoering WWZ

Personeels desk

Column Maarten Menger | Alleen in enkel geval nog geldig

Sinds 1 januari 2015 kan een concurrentiebeding alleen nog rechtsgeldig in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen als dit noodzakelijk is vanwege een “zwaarwichtig bedri

19 juli 2016

Onder invloed op het werk, maar niet ontslagen

Personeels desk

Column Maarten Menger | Dronken werknemer ontslaan?

Kan een werknemer die onder invloed van alcohol op zijn werkt verschijnt altijd worden ontslagen? Nee. Een levensecht voorbeeld.

18 juli 2016

De kracht van een goed gekozen metafoor

Personeels desk

Column Joachim ter Haar | Personeel motiveren

Vorige week werd op de radio een onderzoek besproken dat aantoont dat mensen met veel meer trots en bezieling werken als ze zelf een titel voor hun baan mogen verzinnen. Een broodjesverkoper

02 juni 2016

10 voordelen van werken met allochtone jongeren

Personeels desk

Waarom wij wél willen werken met Asha’s en Achmeds

Werkgevers, de overheid en scholen moeten samen hard aan de slag om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan, schrijft Tanja Jadnanansing op de opiniepagina van Het Parool. Zij zegt: "Hoe leg je u

22 april 2016

Teamleden enthousiast dankzij 'retrospectives' methode

Personeels desk

Column Marcel Meijlink | Uitdagend vergaderen

Iedere leider wil het: dat er in zijn team een sfeer ontstaat waarbij de teamleden hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten en vol commitment als één team aan een gezamenlijk doel werken. Di

18 april 2016

Kan ik mijn zieke werknemer ontslaan?

Personeels desk

Column Mark Idzinga | Ontslag

Er zijn een aantal redenen waarom je een werknemer zou willen ontslaan. Één daarvan is arbeidsongeschiktheid. Een andere ontslagreden is disfunctioneren. Wanneer een slecht functionerende we

13 januari 2016

Waarom heb ik zoveel personeelsproblemen en een hoog ziekteverzuim?

Personeels desk

Column Nieky van Vlerken | Mensen, waar is de gebruiksaanwijzing?

De titel hierboven is een veelgehoorde vraag van ondernemers. Goede vraag ook, want veel ondernemers willen niets liever dan weten hoe hun mensen denken en beslissingen nemen in bepaalde wer

27 november 2015

Ontslag niet zo makkelijk bij verstoorde relatie

Personeels desk

Column Arnoud van Dalen | Zorg dat je dossier op orde is

Werkgevers komen niet zo makkelijk af van een werknemer als de arbeidsrelatie is verstoord. Vroeger kon de kantonrechtersformule nog wel een mooi smeermiddel zijn: als er gaten in het dossie

17 november 2015

Getoond 21 tot en met 30 van 70 totaal, er zijn meerdere pagina's