Help, een vreemde cultuur!

Bereid expats voor op hun verblijf in het buitenland

30 januari 2020

Personeel naar het buitenland sturen is meer dan medewerkers met de juiste papieren aan die ene, verre werkplek koppelen. Goed voorbereid zijn op een andere cultuur is van wezenlijk belang. En dat geldt niet alleen voor de expat, maar ook voor jou als ondernemer.

Wie gaat ondernemen in het buitenland, denkt vaak allereerst aan de taal. De lokale taal beheersen is van groot belang, zeker in landen waar je met Engels niet zomaar uit de voeten kunt. Zorg er dus voor dat je werknemer goed beslagen ten ijs komt en biedt hem een taalcursus aan.

Maar bij de voorbereiding op een expatriëring komt veel meer kijken. Want elk buitenland is anders dan Nederland, zelfs als het om onze buurlanden Duitsland en België gaat. En je aanpassen aan de cultuur van het land waarin je werkt, vergroot je kans op succes aanzienlijk.

Goede voorbereiding

De meeste bedrijven sturen toekomstige expats naar een speciale voorbereidingstraining. Er zijn er talloze. De bekendste zijn misschien wel die van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Dat biedt trainingen over de cultuur van het land zelf, maar ook over de bedrijfscultuur. Er zijn ook programma’s voor de partner en kinderen van de expat, mochten zij meeverhuizen.

Botsende culturen

Zo’n training volgen is geen overbodige luxe. Al te vaak blijkt een expatriëring moeizaam te verlopen – of mislukt ronduit – doordat twee culturen botsen. Zo is de Nederlandse bedrijfscultuur erg pragmatisch en doelgericht. Het gaat er niet om gelijk te krijgen, maar om een project tot een succes te maken. In landen waar hiërarchie of machismo tot de cultuur behoren, kan ‘gelijk krijgen’ juist van groot belang zijn. Gezichtsverlies lijden is daar zo’n beetje het ergste dat er is. Een leidinggevende die op zijn nummer wordt gezet (of denkt dat dit zo is) en subtiel zijn medewerking staakt, kan een heel project in gevaar brengen. Relaties opbouwen en onderhouden is van groot belang en de Nederlandse cultuur van ‘doorpakken’ moet dan even wijken.

Inlevingsvermogen

Weten hoe een andere cultuur in elkaar zit, is niet alleen van belang voor de expat. Ook jij als ondernemer moet weten hoe de hazen lopen. Als je een medewerker in het buitenland een bepaalde functie geeft en een lokale medewerker voelt zich daardoor bekritiseerd, begin je al verkeerd. Zorg dus voor een tactische aanpak. Kies de toekomstige expat niet alleen uit op de juiste papieren, maar ook op het vermogen zich in te leven in – en aan te passen aan – andere culturen. Wie alles dat anders is dan in Nederland vooral gek vindt, is waarschijnlijk niet de juiste persoon. 

Bedrijfscultuur

Cultuur en bedrijfscultuur lopen vaak in elkaar over. In sommige landen wordt op zaterdag gewerkt, anders dan in Nederland. Of er wordt uitgebreid geluncht en tot laat doorgewerkt. In sommige landen houdt men een siësta. Het zijn praktische zaken die je werknemer snel genoeg door krijgt, maar die wel invloed hebben op het dagelijks leven in het buitenland – zeker als je een gezin hebt. Een belangrijke factor, want juist de steun van het gezin is nodig om het verblijf van de expat tot een succes te kunnen maken.