Werkgever vindt gezondheid personeel steeds belangrijker

Steeds meer ondernemers investeren in welzijn personeel

04 juni 2013

Mkb-bedrijven investeren in toenemende mate in de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van hun werknemers. Meer dan de helft heeft daarvoor een plan van aanpak, driekwart voert actief verzuimbeleid en 72 procent investeert bewust in een gezonde en veilige werkplek. Dat blijkt uit de Bedrijfsgezondheidscheck van Menzis en MKB-Nederland, die door 500 ondernemers is ingevuld.

Regelingen en kortingen voor je personeel, het kán!

Nu iedereen langer moet doorwerken en we afkoersen op een structureel tekort op de arbeidsmarkt, is het van groot belang dat werknemers zo lang mogelijk gezond en vitaal aan de slag kunnen blijven. Ook met het oog op de kosten van en vervangingsvraag bij ziekte van personeel hebben werkgevers er alle belang bij om hierop structureel (preventief) beleid te voeren.

Uit ervaringscijfers blijkt dat de productiviteit stijgt (+ 5 procent) en het verzuim daalt (tot – 15 procent) als medewerkers vitaal zijn. Het is daarbij goed voor het werkklimaat en leidt tot minder verloop.

Preventie

Ook het kabinet zet fors in op preventie. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid< presenteerde vorige maand haar agenda voor een Nationaal Programma Preventie. Het programma wordt de komende maanden nader uitgewerkt: kabinetsbreed en met vele maatschappelijke partners, waaronder zorgverzekeraars en ook MKB-Nederland. 

MKB-Nederland en Menzis werken al enige tijd samen om ondernemers van die voordelen te doordringen en hen te adviseren op het gebied van verzuim, gezondheid, arbeidsomstandigheden en preventie. Dat doen de organisaties onder meer met de Bedrijfsgezondheidscheck. Met deze scan krijgen ondernemers inzicht in hun eigen ‘scores’ op deze punten en aan de hand daarvan concrete verbeterpunten aangeleverd.

Auteur

Marlou Visser