De nieuwe WGA komt eraan!

Ben jij al voorbereid?

23 september 2016 03 oktober 2016

Per 1 januari gaat de nieuwe Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) in. Vanaf die datum is de WGA voor werknemers met een vast dienstverband samengevoegd met de WGA voor tijdelijke werknemers.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Wat is de WGA ook al weer?

De WGA is een uitkering voor werknemers die twee jaar of langer ziek zijn, maar in de toekomst waarschijnlijk weer aan de slag kunnen. Je hebt nu de keuze om het totale WGA-risico bij het UWV te verzekeren, of eigenrisicodrager te worden in combinatie met een private verzekering. Dit moet je regelen voor 1 oktober. Ben je al eigenrisicodrager? Dan moet je ervoor zorgen dat de Belastingdienst uiterlijk 31 december een nieuwe garantieverklaring binnen heeft.

Wat zijn de voor- en nadelen van eigenrisicodragerschap?

Voordelen:

 • Je betaalt minder aan arbeidsongeschiktheidspremies, namelijk alleen de basispremie.

 • Het UWV regelt alsnog:

  • De uitkeringen van werknemers die voor je overstap al een WGA-uitkering kregen

  • De uitkeringen van werknemers die op het moment van overstappen al ziek waren en binnen twee jaar recht hebben op een WGA-uitkering

  • De re-intergratie van zieke werknemers

Nadelen:

 • Als je je verantwoordelijkheden als

  niet nakomt, zal het UWV ingrijpen op jouw kosten.

 • Als je in de toekomst geen eigenrisicodrager meer wil zijn, krijg je te maken met een uitlooprisico. Dit wil zeggen dat je nog steeds het risico draagt voor de werknemers die zich ziek hebben gemeld voordat je overstapt.

 • Uitkeringen kunnen behoorlijk duur zijn. Als veel werknemers recht krijgen op een WGA-uitkering, zullen de kosten snel stijgen.

Eigenrisicodrager worden? Dit moet je regelen:

 • Maak een overzicht van

  en de arbeidsongeschiktheid in je bedrijf. Dit is nodig voor de verzekering.

 • Dien een adviesaanvraag in bij de Ondernemingsraad. Dit is verplicht.

 • Kies een verzekeraar

 • Geef voor 1 oktober aan de Belastingdienst door dat je eigenrisicodrager wordt.

Auteur

Pauline Veenstra

Wat doe ik? Bij MKB Servicedesk schrijf ik als redacteur ondernemersverhalen. Het is mijn missie om jou als ondernemer te inspireren om nog succesvoller te worden. Verder schrijf ik voor ZZP Servicedesk en De Zaak. Wie ben ik? Acteren, dansen en zingen zijn mijn passie, ik speel dan ook in amateur musicals.