De nieuwe WGA komt eraan!

Ben jij al voorbereid?

03 oktober 2016

Per 1 januari gaat de nieuwe Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) in. Vanaf die datum is de WGA voor werknemers met een vast dienstverband samengevoegd met de WGA voor tijdelijke werknemers.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Wat is de WGA ook al weer?

De WGA is een uitkering voor werknemers die twee jaar of langer ziek zijn, maar in de toekomst waarschijnlijk weer aan de slag kunnen. Je hebt nu de keuze om het totale WGA-risico bij het UWV te verzekeren, of eigenrisicodrager te worden in combinatie met een private verzekering. Dit moet je regelen voor 1 oktober. Ben je al eigenrisicodrager? Dan moet je ervoor zorgen dat de Belastingdienst uiterlijk 31 december een nieuwe garantieverklaring binnen heeft.

Wat zijn de voor- en nadelen van eigenrisicodragerschap?

Voordelen:

 • Je betaalt minder aan arbeidsongeschiktheidspremies, namelijk alleen de basispremie.

 • Het UWV regelt alsnog:

  • De uitkeringen van werknemers die voor je overstap al een WGA-uitkering kregen

  • De uitkeringen van werknemers die op het moment van overstappen al ziek waren en binnen twee jaar recht hebben op een WGA-uitkering

  • De re-intergratie van zieke werknemers

Nadelen:

 • Als je je verantwoordelijkheden als

  niet nakomt, zal het UWV ingrijpen op jouw kosten.

 • Als je in de toekomst geen eigenrisicodrager meer wil zijn, krijg je te maken met een uitlooprisico. Dit wil zeggen dat je nog steeds het risico draagt voor de werknemers die zich ziek hebben gemeld voordat je overstapt.

 • Uitkeringen kunnen behoorlijk duur zijn. Als veel werknemers recht krijgen op een WGA-uitkering, zullen de kosten snel stijgen.

Eigenrisicodrager worden? Dit moet je regelen:

 • Maak een overzicht van

  en de arbeidsongeschiktheid in je bedrijf. Dit is nodig voor de verzekering.

 • Dien een adviesaanvraag in bij de Ondernemingsraad. Dit is verplicht.

 • Kies een verzekeraar

 • Geef voor 1 oktober aan de Belastingdienst door dat je eigenrisicodrager wordt.

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.